1. Home
 2. Domän & DNS
 3. DNS-poster
 4. Vilka typer av DNS-poster finns?
 1. Home
 2. Domän & DNS
 3. Vilka typer av DNS-poster finns?

Vilka typer av DNS-poster finns?

Instruktioner lämpliga för nybörjare

DNS är en teknik som används på Internet och datornätverk för att översätta domännamn till IP-adresser, vilket förenklar kommunikationen på internet. Det vanliga exemplet är att se det som en telefonbok där du tilldelar ett namn (domän) till varje nummer (IP-nummer)


Tack vare DNS behöver man inte komma ihåg respektive sidas IP-adress utan det räcker med domännamnet. När du anger domänen hittar webbläsaren vilken DNS-server domänen finns på och DNS servern hittar sedan IP-adressen som är inställd för domänen. Det finns flera olika typer av DNS-poster som har olika funktioner. Följande poster är det mest använda.

A-pekare

A-pekare används för att ställa in en domän mot en specifik IP-adress. Innehållet på denna IP-adressen hämtas när användaren besöker domänen, eller subdomänen. Du kan ställa in valfri IP-adress för varje domän/subdomän. IP-adressen behöver angers i IPv4-format (t.ex. 37.9.168.19). Använd AAAA-pekare för en IPv6 IP-adress.

Hur ser en A-pekare ut?

* 600 IN A  37.9.175.13
Instruktioner för att ställa in A-pekare »

MX-pekare

MX-pekare (mail exchanger) används för att peka e-posttrafiken för din domän. Du kan ange flera MX-poster för en enda domän. E-postmeddelanden dirigeras enligt prioriteringen för de olika MX-posterna. MX-posterna matas in i textform (mailin1.exempel.se). Inte som en IP-adress

Hur ser en MX-pekare ut?

@ 600 IN MX  10  mailin1.exempel.tld.
@ 600 IN MX  100  mailin2.exempel.tld.
Instruktioner för att ställa in MX-pekare »

NS-pekare (Namnservrar)

NS-pekare, även kallat namnserverpekare avser adressen där samtliga DNS-poster för domänen i fråga administreras. Ändringen görs hos registreraren för domänen.

Hur ser en NS-pekare ut?

@ 86400 IN NS  ns1.loopiagroup.com.
@ 86400 IN NS  ns2.loopiagroup.com.
Instruktioner för att ställa in Namnservrar »

CNAME-pekare

CNAME används för att hämta DNS-inställningar för domännamnet. De inställningarna har företräde framför både A-pekare och MX-pekare. Det innebär att webbläsaren först kontrollerar inställningarna för för CNAME-pekaren. Om den inte hittar någon CNAME följer den MX/A-pekarens instruktioner.

Hur ser en CNAME-pekare ut?

shop 600 IN CNAME  www.myshoptet.com.
Instruktioner för att ställa in CNAME-pekare»

AAAA-pekare

AAAA-pekare är ett alternativ till A-pekare. Det används om adressen till servern du vill hämta innehåll från är i IPv6-format.

Hur ser en AAAA-pekare ut?

* 600 IN AAAA  2A03:2880:2110:df07:face:b00c:0:1.

TXT-pekare

TXT-pekare används för att lägga till textinformation till domänens DNS-pekare. Det används ofta för att verifiera domänen eller för att addera ytterligare information som behövs för att ansluta till domänen med externa tjänster.

Hur ser en TXT-pekare ut?

@ 600 IN TXT  "google-site-verification= rXOxyZounnZasA8Z7oaD3c14JdjS9aKSWvsR1EbUSIQ"
Instruktioner för att ställa in TXT-pekare »

SPF-pekare

SPF pekare (Sender Policy Framework) är en typ av TXT-pekare som innehåller information om vilka SMTP-servrar (IP-adresser) som domänen har behörighet att skicka e-post via. Syftet med SPF är att minska användarens möjlighet till förfalskning, och därmed förhindra spam.

Hur ser en SPF-pekare ut?

v=spf1 a mx include:spf.websupport.se ?all
Instruktioner för att ställa in SPF-pekare »

SRV-pekare

SRV-pekare används för att specificera serveradresserna för specifika tjänster. Fördelen med SRV-pekare är att det gör det möjlighet att fördela lasten till flera adresser baserat på vikt och prioritering.

Hur ser en SRV-pekare ut?

_xmpp-client._tcp.exempeldoman.se 1800 SRV 5 0 5222 talk.l.google.com
Nastavenie SRV záznamu »

CAA-pekare

En CAA-pekare (Certification Authority Authorization) – används för att identifiera en certifikatsleverantör (CA) som kan utfärda SSL-cerfitikat för en specifik domän. CAA-pekare kan ange instruktioner för en hel domän eller specifika underdomäner.

Hur ser en CAA-pekare ut?

@ 600 IN CAA  128 issue "letsencrypt.org"
Instruktioner för att ställa in CAA-pekare

Updated on 22. september 2022
Was this article helpful?

Related Articles