SPF-pekare

Instruktioner lämpliga för nybörjare

En SPF-pekare (Sender Policy Framework) är en typ av TXT-post som innehåller information om vilka servrar (IP-adresser) som har rätt att skicka e-post från en viss domän. Syftet med SPF är att förhindra SPAM från den egna adressen.

Lägg till SPF-pekare på domän

OBS: Följ bara guiden i detta stycke om ni har er mail hos oss. Använder ni någon annan leverantör kan ni se mer info i stycket under detta.

Enklaste sättet att aktivera en SPF-pekare, om den inte redan är tillagd, är att logga in på https://login.websupport.se och klicka på domänen i fråga i listan över dina tjänster.

Klicka sedan in under ”DNS” och välj ”Snabba inställningar”. Väl där klickar du ”Ställ in” vid ”Websupport Mail”. Klicka sedan ”Spara ändringar” i rutan som dyker upp.


Hur ser en SPF-pekare ut?

SPF-pekare definieras som en enda textsträng. Exempel på pekare:

v=spf1 a mx include:spf.websupport.se ?all

Ovanstående pekare anger att SMTP-servern smtp.websupport.se tilltåts att skicka e-post med domänen där SPF-pekaren finns angiven. Om ett meddelande skickas via smtp.websupport.se kommer en e-postserver som stöder SPF-kontroll att kontrollera de angivna värdena. Eftersom IP-adressen till SMTP-servern från vilken meddelandet skickades motsvarar SPF-pekaren så kommer meddelandet att behandlas vidare.

Om meddelandet istället skickas via SMTP-servern smtp.example.com, som då har en helt annan IP-adress, kommer meddelandet inte längre att godtas. IP-adressen definieras inte i SPF-pekaren för den angivna domänen och utvärderas därför som ett potentiell SPAM-meddelande.

Hur redigerar du en TXT-pekare? »

Felsökning

Avslag på e-post från vår server på grund av SPF-kontroll

Om mottagarens server har SPF-kontroll aktiverad så kommer e-post, från en annan server än den som definierats i SPF-posten, att returneras till avsändaren med följande felmeddelande:
 

"550 Message rejected because SPF check failed​."

I det här fallet finns det två sätt att låta avsändaren leverera meddelander:

  • Administratören eller avsändaren lägger till rätt SPF-pekare i sin domän.
  • Mottagaren stänger av SPF-funktionen

Inaktivera SPF-kontroll

1. Gå till Kontrollpanelen »
2. I avsnittet Tjänster, välj den domän för vilken du vill ändra SPF
3. Klicka på E-post i den vänstra menyn
4. Gå till Inställningar och inaktivera SPF-autentisering i avsnittet SPF

Updated on 8. februari 2023

Was this article helpful?

Related Articles