1. Home
  2. Domän & DNS
  3. DNS-poster
  4. Styr din DNS till extern leverantör

Styr din DNS till extern leverantör

Om du har en domän registrerad hos oss och vill koppla in den på en hemsida som ligger hos en annan leverantör behöver du ställa om detta i din DNS-hanterare. DNS-instruktionerna som du behöver ställa om till tillhandahålls av leverantören som hanterar hemsidan.


Ändra NS-poster

För att peka om din domän till annan leverantör, vänligen följ nedan steg. Detta ställer om dina namnservrar vilket inkluderar all trafik för din domän.

1. Logga in på admin.websupport.se
2. Navigera till Tjänster och välj domänen i fråga.
3. Välj DNS i den vänstra menyn.
4. Klicka på NS
5. Skriv in dina nya NS-inställningar.

Individuella DNS-inställningar

Om du inte vill eller behöver ställa om dina namnservrar (all trafik) kan du istället styra om delar av domänen. Det kan vara fördelaktigt om du bara vill styra om hemsidan till ny leverantör. Ett annat exempel är om du bara vill peka om din E-post till exempelvis Microsoft365. Med individuella pekningar påverkas inte övriga tjänster kopplade till din domän.

Ändra A-pekare

A-pekare pekas alltid mot en IP-adress. I detta fallet pekar du din domän till IP-adressen tillhörande servern där hemsidan ligger som du vill koppla in. IP-adressen tillhandahålls av leverantören där du har din hemsida. Du ändrar pekaren via DNS-gränssnittet i vår kontrollpanel. Observera att TTL avgör hur lång tid det tar innan ompekningen träder i kraft.

1. Välj A-pekare i den vänstra spalten.
2. Tänk på att styra om både A-pekaren för domän.se och A-pekaren för www.domän.se så att du kan nå din hemsida från båda adresserna.
3. Klicka på Redigera bredvid respektive pekare och fyll där i den nya IP-adressen.

Ändra CNAME-pekare

CNAME är ett alias för domänen. Instruktionen för denna pekning tillhandahålls även av leverantören för din tjänst.

AUTOMATISKA DNS-uppsättningar

Vi har även förberett flera automatiska uppsättningar som du enkelt kan applicera. Detta innefattar bland annat DNS-uppsättningar för Worpdess, Microsoft365, G-Suite etc.

Omdirigering

Om hemsidan du vill peka till ligger under ett annat domännamn och leverantören inte stöder omdirigering via CNAME är lösningen att skapa en omdirigering som du kan använda för att dirigera domänen till en annan måldomän.

Updated on 6. april 2022
Was this article helpful?

Related Articles