1. Home
  2. Domän & DNS
  3. DNS-poster
  4. Ställa in MX-pekare för en annan leverantör

Ställa in MX-pekare för en annan leverantör

Om du registrerat en domän genom oss, men vill nyttja din e-post från annan leverantör, så behöver du ställa in MX-pekare för din leverantör i Kontrollpanelen.


1. Börja med att logga in i Kontrollpanelen.
2. Klicka in på din tjänst och välj domänen du önskar redigera.
3. I menyn DNS klickar du sedan på MX.
4. Välj sedan Redigera för att ändra befintliga MX-pekare.

Om leverantören har fler än två MX-pekare så kan du klicka på Skapa post för att lägga till ytterligare en rad och möjligheten att lägga till ytterligare MX-pekare.

Updated on 16. december 2021
Was this article helpful?

Related Articles