DynDNS

Artikelinnehåll

Dynamisk DNS gör det möjligt för dig som har en dynamisk IP-adress (en IP-adress som förändras med jämna mellanrum) att automatiskt hålla ett DNS-record uppdaterat med rätt IP. På det viset kan du med hjälp av hostnamnet hela tiden komma åt denna plats med föränderlig IP-adress.

Aktivera DynDNS

Börja med att logga in på https://login.websupport.se. Klicka sedan på ditt användarnamn uppe till höger. Välj sedan Säkerhet och inloggning.

Gå sedan till avsnittet API-autentisering och klicka Generera ny åtkomst.

Välj DynDNS och klicka sedan Generera ny åtkomst.

Därefter kommer du kunna se åtkomsten som aktiv. Bredvid kommer du kunna kopiera ID-nummer och Säkerhetskod. Detta kommer att fungera som användarnamn och lösenord för åtkomst.

Ansluta

Sedan är det bara att använda valfritt program med stöd för DynDNS2 för att ansluta, exempelvis DDclient som är en av de mest populära för Linux. Det finns att installera via din linuxdistributions pakethanterare. T.ex sudo apt install ddclient för ubuntubaserade system.

Lägg där till nedan kod i configfilen, som oftast hittas via /etc/ddclient.conf

# Configuration file for ddclient

# Web används för att avgöra aktuellt IP
use=web

# Serverinställningar för Websupport
protocol=dyndns2
server=dyndns.websupport.se

# Din DynDNS-inloggningsinformation
login=IDNUMMER
password=SÄKERHETSKOD

# Domänen/Domänerna som ska uppdateras t.ex
exempel.se

Det går också att uppdatera via CURL-anrop. Då kan nedan sträng användas.

curl -u IDNUMMER:SÄKERHETSKOD "https://dyndns.websupport.se/nic/update?hostname=DOMÄN.SE&myip=IPADRESS"

Updated on 9. juni 2023
Was this article helpful?

Related Articles