1. Home
  2. Domän & DNS
  3. DNS-poster
  4. Hur lång tid tar det innan en DNS-förändring börjar gälla?
  1. Home
  2. Domän & DNS
  3. Hur lång tid tar det innan en DNS-förändring börjar gälla?

Hur lång tid tar det innan en DNS-förändring börjar gälla?

När du ändrar DNS-poster kan det ta upp till 24 timmar för att alla servrar på Internet att ta emot ny information. Den maximala tiden bestäms av TTL-värdet.


Vad är TTL?

TTL står för ”Time To Live”. Värdet anger i sekunder hur länge DNS-posten kan cachas av en DNS-server. Värdet ges ofta som 86400 sekunder, vilket är 24 timmar. När TTL-tiden har löpt ut laddas DNS-inställningarna om. Hos oss är dock standard för DNS-pekare satt till 600 sekunder, vilket blir 5 minuter.

Varför kan det ta upp till 24 timmar för en DNS-ändring att slå igenom?

Servrar på internet lagrar DNS-värden i sin cache för att minska belastningen och snabba upp en förfrågan. Hur länge DNS-värdet är giltigt bestäms av TTL-värdet och därför kan en DNS-server returnera det gamla DNS-värdet tills TTL upphör.
 

Ändringen har inte slagit igenom trots att det har gått 24 timmar, hur är det möjligt?

I undantagsfall kan det ta mer än 24 timmar att ändringen slår igenom. Till exempel om en TTL är inställd på mer än 86400 sekunder på en DNS-server ”längs vägen”. En annan orsak kan vara att de ursprungliga DNS-inställningarna lagrats i datorns lokala DNS-cache. Denna cache kan tömmas med kommandoraden och Flushdns-kommandot.

På en dator med Windows gör du följande för att tömma datorns lokala DNS-cache:

  1. Klicka på ”Start” -knappen och kör ”cmd”. I nyare versioner av Windows skriver du bara ”cmd” i sökfältet nere till vänster och trycker på ”Enter”, i äldre versioner är det nödvändigt att klicka på ”Kör” och sedan skriva ”cmd”.
  2. I fönstret som visas skriver du ”ipconfig / flushdns” och trycker på ”Enter”. Om ett meddelande visas att minnet har rensats så har allt gått bra och du kan stänga fönstret och besöka sidan på nytt i din webbläsare.


Updated on 16. december 2021
Was this article helpful?

Related Articles