CNAME-pekare

Instruktioner lämpliga för nybörjare

CNAME-posten (Canonical Name record) används för att rikta en subdomän till en annan domän. I praktiken dirigeras subdomänen till IP-adressen för måldomänen, men den stora fördelen är att CNAME-pekare inte påverkas av att IP-adressen ändras. Notera att en CNAME-pekare aldrig kan användas på roten av domänen (@).


Skapa/Redigera en CNAME-pekare

1. Logga in i Kontrollpanelen »
2. Klicka på domänen i listan över dina tjänster.
3. I den vänstra menyn väljer du DNS och klickar sedan på CNAME.
4. För att skapa en ny post, klicka på den blå knappen för Lägg till post

Formulär för redigering av CNAME-pekare

  • I den första raden anger du den subdomän du vill omdirigera med CNAME-pekaren.
  • Ange destinationen för omdirigeringen i raden Värde
  • TTL-värdet avgör hur länge ISP-servrar kan komma ihåg inställningen. Tiden anges i sekunder
  • Du kan ange vad som helst i fältet Kommentar eller lämna den tom
  • Efter att du har fyllt i formuläret Spara ändringar

Ta bort en CNAME-pekare

Klicka på kryssrutan i tabellen till vänster för att markera en eller flera CNAME-pekare och klicka sedan på Ta bort. Om du av misstag raderar en pekare så kan du alltid återställa den i avsnittet Ändringshistorik. Titta bara efter ändringen i listan och klicka på Återställ. Alla DNS-inställningar återgår till det läge de var i innan CNAME-pekaren ändrades eller togs bort.

Updated on 28. december 2021
Was this article helpful?

Related Articles