MX-pekare

Instruktioner lämpliga för nybörjare

MX-pekare (mail exchanger record) används för att specificera servern som ska behandla e-postmeddelanden för din domän. I regel anges fler än en MX-pekare (dock ej separata e-posttjänster) för en domän och e-postmeddelanden dirigeras enligt prioriteten för dessa poster. MX-värdet anges alltid som en webbadress (mailin1.mindoman.se).


ÄNDRA MX-POSTER

 1. Logga in på Kontrollpanelen »
 2. Klicka på din domän i listan Tjänster
 3. I DNS-menyn till vänster väljer du DNS sedan DNS-inställnignar och klickar på fliken MX

När du har öppnat detta avsnitt kommer du att se en tabell med befintliga DNS MX-poster. Redigering av DNS MX-poster erbjuder alternativ för hur du skapar en ny post, redigerar eller tar bort en befintlig.

Det kan ta upp till 2 timmar är en ändring av MX-poster att slå igenom.

MX-redigeringsformulär

 • Lämna tomt i första fältet för det ska gälla @
 • E-postserver – Adressen till servern som behandlar e-postmeddelanden för domänen. Den anges i text, inte som IP-adress
 • Prioritet – Om flera MX-poster listas för en domän, kommer den med det lägre numret i attributet prioritet att prioriteras. Om den inte svarar kommer nästa server att testas
 • TTL-parameter – avgör hur länge ISP-servrarna kan komma ihåg de angivna DNS-inställningarna. Tiden anges i sekunder.
 • Kommentar – Du kan ange vad som helst i fältet ”Kommentar” eller lämna den tom. Det syns bara för dig i din kontrollpanel.
 • Efter att du har fyllt i formuläret Spara ändringar

Ta bort MX-post

Klicka på markören i tabellen till vänster och markera önskad MX-post (eller flera poster) och klicka sedan på Ta bort. Om du av misstag raderade den post som krävs kan du återställa den i avsnittet Ändringshistorik. Leta bara efter ändringen i listan och klicka på återställ. Alla DNS-inställningar återgår till det läge de var i innan MX-posten ändrades.

Exempel

MX-routing till Google

Du har skapat MX-poster för domänen exempel.se som pekar på Google Mail. I så fall skickas alla e-postmeddelanden som skickas till namn@exempel.se till Googles e-postserver, som kommer att behandla dem ytterligare. Posten kommer att se ut så här:

@ 600 IN MX  1  ASPMX.L.GOOGLE.COM. 
@ 600 IN MX 5 ALT1.ASPMX.L.GOOGLE.COM.
@ 600 IN MX 5 ALT2.ASPMX.L.GOOGLE.COM.
@ 600 IN MX 10 ALT3.ASPMX.L.GOOGLE.COM.
@ 600 IN MX 10 ALT4.ASPMX.L.GOOGLE.COM.
Updated on 28. december 2021

Was this article helpful?

Related Articles