1. Home
  2. Kom igång
  3. Överlåt tjänst till annan användare
  1. Home
  2. Användbara guider
  3. Överlåt tjänst till annan användare

Överlåt tjänst till annan användare

Instruktioner lämpliga för nybörjare

Genom att byta ägare överförs din tjänst till annat konto hos oss. Genom att överföra förlorar den ursprungliga ägaren kontrollen över tjänsten.

En överlåtelse kostar 249 kr exkl. moms och kan antingen betalas av nya ägaren eller tidigare ägare i samband med överlåtelsen.


1. Logga in på din kontrollpanelen WebAdmin »
2. Klicka på namnet uppe i det högra hörnet.
3. Välj Överlåt tjänst till ny innehavare
4. Klicka på Ändra innehavare av tjänster.

Val av tjänster avsedda för ägarbyte

Du kan välja från dina tjänster nedan de du vill överföra från ditt konto till ett annat. Tjänsterna har grupperats och för varje vald grupp finns det en separat begäran i slutet. Samtidigt kan du i valda tjänster ange om dina data (till exempel ftp-innehåll, e-postmeddelanden och databaser) kommer att raderas efter själva tjänstöverföringen.

Om du klickar på begäran om radera data raderas dina data för tjänster som ftp-innehåll, e-postmeddelanden och databaser. Klicka inte för att behålla innehållet.

Välj den framtida ägaren av tjänsten du vill överlåta.

Ange användarnamnet (inloggning) för användaren – den nya ägaren av tjänsten eller skapa ett nytt konto.


Slutför din överföring.

När du har valt tjänsten som ska överlåtas och till vem den ska överlåtas, klicka på Fortsätt till bekräftelse. Om överförandet lyckas kommer du få en bekräftelse på det samtidigt som överlåtelsen kommer läggas till under Skickade förfrågningar, där den kommer ligga tills den tas emot av mottagaren. Du kan avbryta överföringen fram tills dess att mottagande part tar emot.

När allt är godkänt av båda parter och fakturan för överlåtelsen är betald så byts ägare av valda tjänster. Notera dock att om överlåtelsen innehåller en .se- eller .nu-domän skickas det ut en blankett som fysiskt behöver signeras av nuvarande ägare innan överlåtelsen kan slutföras.

Updated on 13. april 2023

Was this article helpful?

Related Articles