Felsöka e-post

Instruktioner lämpliga för nybörjare

Om du har problem med att använda din e-post så är det en bra start att kontrollera dina inställningar, om du använder en e-postklient. Det kan också uppstå svårigheter med att nå din e-post via vår webbmail. I denna guiden går vi igenom de vanligaste orsakerna till att svårigheter med att skicka och ta emot e-post uppstår.


Från utlandet

Om du befinner dig på ett hotell i utlandet, eller kanske befinner dig i ett land med kraftig censur, så kan det påverka din e-post. Oftast brukar tillgång till en VPN-anslutning till ditt hemland kunna lösa problemet, det är dock helt beroende på om platsen du befinner dig på erbjuder möjligheten att ansluta externt på det sättet.

Utestående betalning för faktura

Att e-posten slutar fungera kan också orsakas av att tjänsten inaktiverats på grund av utebliven betalning. Logga in i Kontrollpanelen och justera eventuell faktura för att aktivera dina tjänster. Tänk också på att ha uppdaterad information för att inte gå miste om framtida fakturor.

Felaktig inställning

Kontrollera ditt e-postprograms inställningar utefter följande information.

I inställningarna för inkommande server ställer du in följande:

  • Host: imap.websupport.se
  • Port: 993
  • Användarnamn: Hela din e-postadress
  • Lösenord: Det lösenord du har satt i kontrollpanelen

I inställningarna för utgående e-postserver ställer du in följande:

  • Host: smtp.websupport.se
  • Port: 465
  • Användarnamn: Hela din e-postadress
  • Lösenord: Det lösenord du har satt i kontrollpanelen

Överskridit skyddsgränsen för antalet skickade e-postmeddelanden

Standardinställningen tillåter en e-postadress att skicka 300 e-postmeddelanden per timme och hela domänen 2000 e-postmeddelanden per timme. Det kommer inte att vara möjligt att skicka ytterligare e-post under de närmaste 60 minuterna om gränsen överskrids. Meddelanden som skickas under blockering levereras inte och måste skickas igen efter 60 minuter. Då behöver du vänta i 60 minuter innan du skickar e-postmeddelanden på nytt.

Om din e-post trots allt ovanstående inte fungerar så kontaktar du vår support, vi hjälper dig gärna att lösa problemet!
Updated on 29. juni 2022
Was this article helpful?

Related Articles