Migreringsverktyget

För erfarna användare

För att flytta in din befintliga hemsida till oss rekommenderar vi att du använder vårt migreringsverktyg som förenklar processen markant. Verktyget möjliggör en enklare migreringsprocess av både webbdata, e-post samt databas där du bara behöver redigera dina konfigureringsfiler så att det kopplas in mot våra servrar.

Tiden det tar för en migrering att genomföras varierar beroende på storlek och systembelastning. Det kan ta allt från minuter till timmar men brukar i regel gå fort. Du kan enkelt hålla koll på statusen i respektive migreringsmeny när du väl påbörjat migreringen.


Migrera webbdata

  1. Logga in på kontrollpanelen.
  2. Välj domänen i din tjänsteöversikt som du vill koppla hemsidan mot.
  3. Navigera till Web i den vänstra menyn och välj Flytta tjänst i undermenyn.
  4. Klicka på Flytta tjänst och fyll i korrekt uppgifter.

1. FTP-serveradressen för servern du flyttar ifrån.
2. Användarnamn/inloggningsnamn för servern du flyttar ifrån.
3. Lösenord till ovan användare.
4. Sökväg till den katalog du vill flytta.
Klicka på Fortsätt
5.a Sökväg till den katalog du vill flytta filerna till.
5.b Du kan även välja katalogen direkt från menyn i kontrollpanelen.
6. Starta migreringen.

Tänk på att migrering av data från en värd till en annan inte garanterar webbplatsens funktionalitet. Då du även behöver migrera databas och vanligtvis även ändra koden för själva applikationen.

Databasmigrering

Nedan följer stegen hur du migrerar över din databas till oss. Börja med att navigera till domänen i din tjänsteöversikt. Välj sedan Databaser och navigera till Flytta tjänst.

1. Klicka på Flytta tjänst uppe i det högra hörnet.
2. Ange databasservern som du vill hämta databasen ifrån.
3. Ange port.
4. Ange databasanvändaren till den ursprungliga databasservern.
5. Fyll i lösenordet tillhörande ovan användare.
6. Fyll i databasnamnet som du vill flytta.

Efter att du klickat på Fortsätt fyller du i uppgifterna som avser databasen du vill att det ska överföras till, alternativt kan du skapa en ny databas dit det flyttas.

E-postmigrering

Nedan följer stegen för hur du migrerar befintlig e-postadress. Navigera till domänen du har e-postadressen på i din tjänsteöversikt. Välj sedan E-post i den vänstra spalten och klicka på Flytta tjänst.

Importera e-post från:
1. Välj Flytta tjänst.
2. Fyll i e-postservern som du vill flytta ifrån.
3. Ange portnummer.
4. Fyll i användarnamn (Ofta samma som e-postadressen).
5. Fyll i lösenordet tillhörande e-postadressen i fråga.

Importera e-post till:
Under ”Importera e-post till” fyller du i destinationsuppgifterna, d.v.s. dit du vill flytta din mailbox. Du kan antingen flytta in det till en befintlig adress hos oss, alternativt skapa en ny dit det flyttas.

Updated on 1. april 2022

Was this article helpful?

Related Articles