1. Home
  2. Webbhosting
  3. Databas
  4. Global databasstatistik

Global databasstatistik

Global databasstatistik är tillgänglig i din kontrollpanel.

1. I avsnittet Tjänster väljer du den domän som du behöver för att se statistik och klickar på Databaser.

2. Gå till menyn till vänster till fliken Databaser och inom den givna fliken till Global Statistik.

Rapporten visar all statistik för varje skapad databas. Statistiken visar tillväxten i storlek, CPU-operationer, överförd data (MB), antal anslutningar och antalet modifierade rader.

Statistik för en specifik databas

Om du bara vill visa statistik för en specifik databas kan applikationen som används också visa statistik för den.

Rapporten kan hämtas i avsnittet Databaser / Databaslista genom att klicka på de tre punkterna till höger och sedan Databasstatistik.

I det här fönstret kommer sammanfattningsdata inte att visas, utan endast data som motsvarar vald databas.

Updated on 20. december 2021
Was this article helpful?

Related Articles