Skapa databaser

Artikelinnehåll
Instruktioner lämpliga för nybörjare

Du skapar dina databaser och tillhörande användare genom din kontrollpanel. I denna guide kommer vi gå igenom hur du går tillväga.


  1. Logga in på Kontrollpanel»
  2. I tjänsteöversikten på startsidan väljer du domänen som du vill koppla databasen till.
  3. Klicka på Databaser > Domänlista i den vänstra menyn.
  4. Klicka på Lägg till ny databas uppe i det högra hörnet.
  5. I det sista steget väljer du databastyp, databasnamn (du kan lämna standard), lösenord och databaskodning.
  6. Klicka på knappen Skapa.
Updated on 16. december 2021

Was this article helpful?

Related Articles