1. Home
  2. Webbhosting
  3. Databas
  4. Gör en kopia av databasen

Gör en kopia av databasen

Ibland kan du behöva göra en kopia av en databas, oavsett om du vill testa, uppgradera en databasserver eller göra en kopia av en applikation för vidare utveckling.

Vanligtvis skulle den här processen innebära att säkerhetskopiera databasen via phpmyadmin, skapa en ny databas och sedan ladda upp data. Vi har beslutat att göra det lättare för dig med ett enkelt verktyg, med vilken du kan göra en kopia snabbt och utan onödiga åtgärder.

Att skapa en kopia av en databas

1. Logga in på Webadmin, i avsnittet Tjänster, klicka på Databaser bredvid önskad domän. Alternativet Databas visas i den vänstra menyn. I listan över databaser klickar du bara på objektet Duplicera bredvid databasen efter du klickat på de tre punkterna.

2. När du klickar på Skapa en kopia av databasen kan du få ett meddelande om säkerhetskopiering av din databas.

3. Om du vill prova en högre version av databasservern, välj den bara på första raden. Det är också möjligt att ändra standardteckenuppsättningen som används.

4. Du väljer också ett namn (Notera att det måste vara ett nytt DB-namn som är unikt) och ett lösenord för den nya databasen.

Efter bekräftelsen skapas en kopia av databasen och klar för användning inom några minuter. Kom ihåg att ändra databasåtkomstdata och ställa in applikationen för att använda den nyskapade databasen som en del av konfigurationen av din applikation.

Updated on 16. december 2021

Was this article helpful?

Related Articles