1. Home
  2. Webbhosting
  3. Databas
  4. Anslut applikation till databas via localhost (mysql_connect)

Anslut applikation till databas via localhost (mysql_connect)

  • Om du behöver ansluta din applikation till databsen via localhost behöver du ställa in detta i din kontrollpanel.
  • 1. Logga in på kontrollpanelen.
  • 2. Klicka dig in på domänen i fråga i din tjänsteöversikt.
  • 3. I menyn till vänster väljer du Webb och klickar sedan på de tre prickarna längst till höger och väljer ”PHP-inställningar” avseende webbplatsen du vill ansluta.
  • 4. Längst ner ställer du in vilken databas som localhost skall peka mot.
Updated on 16. december 2021
Was this article helpful?

Related Articles