MSSQL

Den här guiden visar hur du ansluter till en MS SQL-databas som du har skapat hos oss.

Vi rekommenderar att du laddar ner Microsoft Management Studio för att administrera dina databaser.

Börja med att logga in i Kontrollpanelen, klicka på domännamnet i fråga och välj ”Databaser” till vänster. Klicka sedan på databasnamnet för att se uppgifterna som krävs för att ansluta.

Microsoft Management Studio

Börja med att ange serveradressen ”mssql200.windows.websupport.se” eller ”mssql201.windows.websupport.se” beroende på vad som står i din kontrollpanel, välj sedan ”SQL Server Authentication” som autentisering och ange användarnamn och lösenord.

Innan du klickar ”Connect” klickar du först ”Options” och anger databasnamnet i fältet ”Connect to database”

Därefter är det bara att klicka ”Connect” för att börja administrera din databas.

Eventuella fel

Om du har problem med att ansluta kan du testa lägga in ditt IP-nummer i databasinställningarna i kontrollpanelen. Börja i så fall med att ta reda på din IP-adress, exempelvis genom att surfa till https://mittip.se

Gå sedan till dina databaser hos oss, klicka på databasen och välj ”Ändra inställningar” till vänster. Därefter kan du mata in ditt IP och klicka ”Uppdatera”

Updated on 20. februari 2024

Was this article helpful?

Related Articles