1. Home
  2. Webbhosting
  3. Databas
  4. Flytta databasen till en annan domän

Flytta databasen till en annan domän

Varje databas hos WebSupport tilldelas en domän/värd. Tack vare detta kommer du också in i databashantering via domän-/värdhantering.

Här kan du ändra överordnad domän/värd för databasen inom ditt Websupport-konto. När ändringen är klar kommer databashantering inte längre att vara tillgänglig för den ursprungliga domänen, utan kommer att flyttas till hanteringen av den valda nya domänen. Det är bara möjligt att flytta databasen mellan värdar under ditt konto på detta sätt.

Om du behöver kopiera in en databas utanför WebSupport-servrar eller under ett annat konto kan du använda vårt migreringsverktyg.

Updated on 20. december 2021
Was this article helpful?

Related Articles