Databasflytt

Om du behöver kopiera in en databas utanför WebSupport-servrar eller under ett annat konto kan du använda vårt migreringsverktyg. Fyll bara i alla data som behövs för att ansluta till databasen och den data som ska användas för att skapa en ny databas med det kopierade innehållet. Efter att begäran har skickats kommer migreringen att starta. Migreringstiden kan vara flera minuter till timmar, beroende på storlek på databas och eventuell migreringskö. Du kan spåra status i migreringslistan.


Om du bara behöver flytta en databas från en av dina domäner till en annan på samma konto, använd alternativet ”Flytta till annan domän/värd” i listan över databaser. Det är bara möjligt att flytta databasen mellan värdar under samma konto på detta sätt.

Updated on 20. december 2021
Was this article helpful?

Related Articles