1. Home
  2. Webbhosting
  3. Databas
  4. Databasåterställning

Databasåterställning

Instruktioner lämpliga för nybörjare

Alla databaser säkerhetskopieras automatiskt per 24 timmar. Du kommer enkelt åt kopiorna via din kontrollpanel. Vi sparar kopiorna i 14 dagar.


1. Logga in på Kontrollpanelen»
2. I din tjänsteöversikt, klicka på domänen som använder databasen.
3. Klicka på Databaser -> Klicka på de tre punkterna till höger om databasen -> Säkerhetskopior.

4. För att återställa, klicka på Återställ bredvid den valda säkerhetskopian.

Återställning av en databas återställer inte ändringar som gjorts i källfilerna. Var noga med att återställa FTP-data från säkerhetskopian också.

Updated on 21. december 2021
Was this article helpful?

Related Articles