Databas

En databas används för att lagra information på ett sådant sätt att ett datorprogram eller en person kan använda ett speciellt språk för att hämta informationen. Tack vare den exakt bestämda strukturen möjliggör den enkel sökning och sortering även med en stor mängd data.  


De mest använda databassystemen: MySQL, PostgreSQL, MariaDB, etc.

För närvarande är MySQL förmodligen den mest använda databasen. Det är en så kallad relationsdatabas. Detta beror på att relationer (sessioner) kan skapas mellan olika typer av data. Till exempel mellan kunddata och deras beställningar. Vi rekommenderar att du använder de senaste versionerna av tillgängliga databaser för dina projekt och webbplatser. De flesta nya databassystem är mer optimerade och snabbare för varje version.

För vart och ett av våra webbhotellpaket erbjuder vi dig ett obegränsat antal databaser.

Updated on 16. december 2021
Was this article helpful?

Related Articles