1. Home
  2. E-post
  3. Grundinställningar
  4. Storleken på e-postmeddelandet

Storleken på e-postmeddelandet

Instruktioner lämpliga för nybörjare

Den maximala storleken på ett mottaget / skickat e-postmeddelande, inklusive alla bilagor, är cirka 21 MB.

Servern är inställd på max. e-poststorlek 25 MB. Den maximala storleken på en bilaga är dock inställd på 20 MB. Men e-postklienten (Thunderbird, Outlook) omvandlar e-postmeddelanden (närmare bestämt binära bilagor) till base64-kodning när det sickas. E-post kodad på detta sätt tar upp cirka 33% mer utrymme än originalet. E-postens verkliga storlek måste därför vara en tredjedel mindre än det maximala, dvs. cirka 20 MB.

På de flesta servrar är den maximala e-poststorleken inställd på cirka 6 MB. Om du försöker skicka ett större e-postmeddelande till en sådan server kommer WebSupport-servern att skicka det, men destinationsservern kommer inte att få det. Därför rekommenderar vi att du skickar e-postmeddelanden med en bilaga på upp till 6 MB.

Updated on 16. december 2021

Was this article helpful?

Related Articles