Autosvar


  • Ställ in/aktivera ditt autosvar.
  • 1. Logga in på Kontrollpanelen»
  • 2. I Tjänsteöversikten, klicka på E-post > Domänlista > E-post
  • 3. I den högra menyn, klicka på Autosvar.
  • 4. När du aktiverar fyller du samtidigt i hur/när du vill att autosvaret ska fungera.
  • 5. Klicka på Spara.

Updated on 16. december 2021
Was this article helpful?

Related Articles