1. Home
  2. E-post
  3. Grundinställningar
  4. Grundläggande e-postinställningar
  1. Home
  2. E-post
  3. Grundläggande e-postinställningar

Grundläggande e-postinställningar


1. Logga in i login.websupport.se 

2. Klicka på domänennamnet du vill administrera i tjänsteöversikte.

3. Klicka sedan på E-post > Översikt > Hantera domän

Här hittar du alternativet att skapa e-postkonton för en subdomän samt tre grundinställningar:

RBL svartlista avsändare check – låter dig kontrollera mottagna e-postmeddelanden och servern som skickade dem mot en blocklistan, om servern finns på listan blir e-postmeddelandet markerat som SPAM.

Om blockering uppstår så finns det två lösningar:

1. Administratören för den angivna (svartlistade) servern behöver kontakta den aktuella leverantören av blocklistan.

2. Stänga av den här funktionen och du kommer att få alla e-postmeddelanden, även de som är markerade som SPAM. Tänk dock på att stänga av den kan leda till ökad mottagning av SPAM-e-post.

Avsändarens domänkontroll – SPF – detta är DNS post som innehåller information om den sändande servern tillåtelse att skicka e-post från den angivna domänen. Det används för att skydda mot mottagande för skräppost. Om det här alternativet är aktiverat kontrollerar vår server denna behörighet. Om avsändaren får ett e-postmeddelande med meddelandet ”550 Meddelande avvisas eftersom SPF-kontroll misslyckades”.

Det finns två lösningar på detta:

1. Avsändaren lägger till rätt SPF-post i sin domän

2. Mottagaren stänger av SPF-kontrollen, men kan återigen få ökade skräppostmeddelanden i postlådor under domänen

SKAPA E-POSTER FÖR SUBDOMÄNER

Här kan du skapa nya e-postadresser för vilken subdomän som helst, fyll bara i underdomännamnet. Denna subdomän behöver inte skapas som webbplats, det är möjligt att bara använda en subdomän för e-post.

När du har lagt till en subdomän ändras den vänstra navigeringsmenyn. E-postkonton och deras inställningar kommer att visas i listor, beroende på om det är en domän eller subdomän den tillhör.

Webadmin flyttar dig automatiskt till en lista efter att du har lagt till en underdomän (bild nedan). Här hittar du alternativen ”Lägg till underdomän för e-post”, ”Inställningar” där du kan hantera e-postmeddelanden för domänen eller underdomänerna, ”Ta bort” underdomän för e-postmeddelanden tillsammans med allt som finns under den.


Updated on 7. oktober 2022

Was this article helpful?

Related Articles