1. Home
  2. E-post
  3. Grundinställningar
  4. Administrera dina e-postkonton

Administrera dina e-postkonton

Artikelinnehåll
Instruktioner lämpliga för nybörjare

Hos oss kan du enkelt administrera dina e-postkonton. Lägga till nya adresser, redigera befintliga, fixa autosvar/alias/vidarebefordringar etc. Allt detta gör du via din kontrollpanel enligt nedan instruktioner.


1. Logga in på Kontrollpanelen»
2. I tjänsteöversikten, klicka på e-postadressen du vill administrera.
3. Du hamnar då på administrationen för den specifika adressen.

Här hittar du alla inloggningsuppgifter för en specifik e-postadress. Sidan är uppdelad i 2 delar.

Inloggningsinformation – Innehåller dina serveruppgifter/portnummer som behövs för att lägga till din adress i din telefon, surfplatta, e-postprogram.

Åtkomst till vår webbaserade e-postklient – Som du når via webmail.websupport.se, alternativt webmail.dindomän.tld.

Om du istället vill administrera hela din e-postdomän eller bara få en tydlig översikt över dina olika e-postadresser klickar du istället på E-post -> Domänlista > E-post i den vänstra menyn.

Skapa en e-postadress

Att skapa en e-postadress är supersimpelt och görs enklast direkt via kontrollpanelens startsida. Klicka på E-post i din tjänsteöversikt och välj Lägg till e-post.

Inställningar

E-postadress – Här anger du namnet för e-postadressen.
Lösenord– Lösenordet du vill koppla till adressen. Observera att lösenordet måste vara minst 8 tecken långt. Du kommer inte kunna se ditt lösenord i klartext i efterhand utan behöver i sådant återställa det/ändra till nytt.
Kommentar: Utrymme där du kan märka adressen för att enklare urskilja den i din administration.

Avancerade inställningar (Frivilligt)
Här kan du ställa in vilka protokoll du vill att adressen skall användas. Vi rekommenderar att använda standardinställningarna.

POP3 inloggning–  Aktivera/Inaktivera POP3.
IMAP inloggning– Aktivera/Inaktivera IMAP
IP skydd– Ställ in så åtkomst till e-postadressen måste ske från specifik IP-adress.
GEO skydd– Lista över från vilka länder det är möjligt att komma åt e-postadressen.

Om du är osäker, låt dessa inställningarna vara enligt standardläget.

Updated on 16. december 2021
Was this article helpful?

Related Articles