E-postfilter

Instruktioner lämpliga för nybörjare

Vår webmail ger dig möjlighet att skapa egna e-postfilter av hög kvalitet. Genom ett uppsatt filter kan du blockera spam och andra ovälkomna mail. Du kan även ladda ner din filteruppsättning och applicera på andra e-postadresser i andra e-postklienter.


1. Logga in på webmail.websupport.se.

2. Klicka på Inställningar till vänster.

3. Välj ”Filter” i den vänstra menyn som dyker upp.

Här kan du välja mellan Filteruppsättning och Filter. Skapa först en filtergrupp genom att klicka på Funktioner -> Ny filtergrupp. Fyll därefter in ett Filtergruppsnamn och välj ”Spara”

Om du har skapat filter tidigare finns dem tillgängliga i ett filterpaket som heter Manageive. Vi avråder från att ta bort den.

Standardfilter

1. Automatiska svar

För att ställa in ett autosvar, skapa filter enligt bilden nedan.

Fyll i filternamnet (A). Välj alternativet ”Filtrera alla meddelanden” (B). Välj alternativet ”Besvara meddelande” (C). Fyll i meddelandetexten du vill svara med och ämnet på mailet. Slutligen väljer du att Spara.

Ovan filter kommer skicka det förutbestämda meddelandet som svar till all nyinkommen e-post.

2. Antispamfilter

Om du upplever att du får mycket spam är nedan filter en bra åtgärd.

Fyll i filternamnet A). För inkommande meddelanden, välj alternativet ”Filtrera på alla följande regler” (standard). Ställ in ”Ämne och innehåller (B). I ”Utför dessa åtgärder”, välj alternativet ”Flytta meddelande till skräppost” (C) alternativt annan åtgärd om du föredrar det. Slutligen klickar du på Spara.


Updated on 12. december 2022

Was this article helpful?

Related Articles