1. Home
  2. E-post
  3. Grundinställningar
  4. E-postprotokoll (IMAP vs POP3)

E-postprotokoll (IMAP vs POP3)

Instruktioner lämpliga för nybörjare

Står du i valet och kvalet om huruvida du ska använda IMAP eller POP3? Dålig koll på SMTP? I denna guiden kommer vi gå igenom skillnaderna mellan dessa olika protokoll så att du enklare kan välja det som passar ditt behov bäst.

IMAP, POP3 och SMTP är protokoll som används för att kommunicera (ta emot/skicka e-post) med e-postservern hos oss.

IMAP

IMAP (Internet Message Access Protocol) är ett bättre och rekommenderat val om du behöver ta emot e-post på fler än en enhet. E-postmeddelanden raderas aldrig från vår server utan synkroniseras regelbundet ut till alla dina uppkopplade enheter. Via IMAP skickas även meddelandestatusar innebärande att om du läser ett mail på din dator är detta även läst i din mobil.


imap.websupport.seport 993Säker SSL-anslutning
imap.dindomän.tld
port 143Osäker anslutning
Inkommande serverinställningar för IMAP. Vi rekommenderar alltid att köra med SSL.

POP3

POP3 (Post Office Protocol version 3) laddar ner meddelanden från vår server till din e-postklient på uppsatta synkroniseringsintervaller, och raderar dem därefter från servern. Det innebär att mailet endast går att läsa från den enhet som först hämtar hem mailet.

Generellt rekommenderar vi att inte använda POP3 för att hämta mail. Men POP3 kan vara fördelaktigt om du har begränsad eller instabil internetuppkoppling, samt om du bara har e-posten i en dator/sufrplatta/mobil.

pop3.websupport.seport 995Säker SSL-anslutning
pop3.dindomän.tldport 110Osäker anslutning
Inkommande severinställningar för POP3. Vi rekommenderar alltid att köra med SSL.

SMTP (Utgående e-postprotokoll)

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) till skillnad från IMAP och POP3 används SMTP alltid för den utgående servern, dvs för e-posten som du skickar iväg via våra e-postservrar.

smtp.websupport.seport 465 Säker SSL-anslutning
smtp.websupport.seport 587Säker TLS-anslutning
smtp.dindomän.tld
port 25 Osäker anslutning
Utgående serverinställningar (SMTP). Vi rekommenderar alltid att köra med SSL.

Aktivera och inaktivera ditt protokoll.

I din kontrollpanel kan du välja att tvinga dina e-postkonton till ett och samma protkoll (IMAP eller POP3). Här redogör vi hur du går tillväga!

  1. Logga in på  Kontrollpanelen»
  2. I din tjänsteöversikt klickar du på e-postdomänen.
  3. I den vänstra menyn klickar du på E-post -> Domänlista > E-post.
  4. Klicka på de tre punkterna längst till höger bredvid adressen sedan klickar du Redigera inställningar.
  5. Klicka på Avancerade inställningar och gör önskade ändringar.
  6. Spara inställningar
Updated on 20. december 2021
Was this article helpful?

Related Articles