Dold kopia

Návod vhodný aj pre začiatočníkov

Du kan ställa in BCC för valfri adress under den aktuella domänen. Därefter kommer varje skickat e-postmeddelande också att skickas till den angivna adressen som en blind kopia (BCC). Varken avsändaren eller mottagaren kommer att märka att en kopia av det skickade meddelandet har skickats till den angivna adressen.


Skapa en BCC

  1. Logga in på https://admin.websupport.se
  2. Välj din tjänst och domän
  3. Välj ”E-post” sedan ”Domänlista i den vänstra menyn 
  4. Klicka sedan på ”Dold kopia (BCC)” 
  5. Klicka på ”Lägg till dold kopia” för att lägga till en BCC för en adress på domänen. Fyll bara i de obligatoriska fälten:
  • Övervakad brevlåda – adressen som ska spåras och dess meddelanden ska vidarebefordras
  • Mottagaradress – vilken e-postadress som e-postmeddelanden kommer att vidarebefordras till, bara en adress åt gången, om du behöver vidarebefordra e-post till flera adresser, skapa flera blinda kopior
  • Kommentar Du kan använda det här alternativet om du behöver skilja mellan den blinda kopian, den kommer endast att finnas tillgänglig i Webadmin-gränssnittet

Redigera och ta bort en Bcc

Du kan inte redigera övervakad adress bland dina dolda kopior, enbart mottagaradress och notering. För att redigera övervakad adress kan du radera inställningarna och skapa nya. När du klickar på Ta bort visas en varning med alternativet Avbryt eller Bekräfta borttagning av BCC.

Updated on 20. december 2021
Was this article helpful?

Related Articles