1. Home
  2. Domän & DNS
  3. DNS-poster
  4. Återställa DNS-pekare

Återställa DNS-pekare

Om du har gjort några ändringar i dina DNS-inställningar så sparas alla ändringar automatiskt i din ändringshistorik. Logga in i kontrollpanelen för att visa och eventuellt återställa borttagna eller ändrade DNS-pekare.


1. Klicka på domänen i fråga i din tjänsteöversikt.
2. Klicka på DNS och sedan på Ändringshistorik. Om inga ändringar har gjorts så kommer denna menyn att vara tom.
3. Om ändringar har gjorts i DNS-inställningarna så kan du se detaljerna i inställningarna före ändringen genom att välja Visa.
4. För att återställa de ursprungliga DNS-inställningarna till hur det såg ut innan ändringen så väljer alternativet Återställ.

Updated on 23. december 2021
Was this article helpful?

Related Articles