1. Home
 2. Webbhosting
 3. Innehållshantering
 4. Joomla
 5. Anslut Joomla till en annan databas
 1. Home
 2. Webbhosting
 3. Databas
 4. Anslut Joomla till en annan databas

Anslut Joomla till en annan databas

Om du behöver ändra databasen som är ansluten till Joomla CMS är ändringen enkel och tar några minuter. Följ stegen nedan.

För att ändra databasen behöver du en ny databas och FTP-åtkomst. Du kan göra en kopia av den aktuella databasen (även med typändring) enligt dessa instruktioner.

1. Logga in på FTP.

 • Du kan använda en FTP-klient som FileZilla eller Total Commander eller vårt webbgränssnitt webftp.websupport.se för att logga in.

2. Navigera till mappen där Joomla är installerad.

 • Om du har Joomla på domain.tld (t.ex. websupport.se) är detta en mapp som heter web. 
 • Om du har Joomla på underdomänen blog.domain.tld (t.ex. blog.websupport.se) är detta undermappen och bloggmappen i den (websupport.se / sub / blog)

3. Leta upp filen configuration.php och öppna den. Vi rekommenderar att du gör en kopia av filen först som säkerhetsåtgärd.

4. Beroende på vilket Joomlaversion som används kan koden i config-filen se olika ut. Nedan ser du hur det kan se ut.

VERSION A
Leta efter dessa kodrader:

var $host = 'mariadb101.websupport.se:3312';  ---------> Fyll i värdnamnet för den nya databasen, listan nedan
var $user = '82whGrin014z';          ---------> Fyll i en ny användare istället för "82whGrin014z"
var $db = '82whGrin014z';           ---------> Fyll i det nya databasnamnet istället för "82whGrin014z"

Joomla-lösenordet listas i konfigurationsfilen nedan, så hitta dessa två rader och redigera lösenordet.

var $session_handler = 'database';
var $password = '1hFL2iM2IXrG';        ---------> Sätt ett nytt lösenord istället för "1hFL2iM2IXrG"

VERSION B
Leta efter dessa kodrader:

public $host = 'mariadb101.websupport.se:3312';  ---------> Fyll i värdnamnet för den nya databasen, listan nedan
public $user = '82whGrin014z';          ---------> Fyll i en ny användare istället för "82whGrin014z"
public $password = '1hFL2iM2IXrG';        ---------> Sätt ett nytt lösenord istället för "1hFL2iM2IXrG"
public $db = '82whGrin014z';           ---------> Fyll i det nya databasnamnet istället för "82whGrin014z"

Lista värdnamn (DB_host) för varje databastyp

 • MySQL 5.7 – mysql57.websupport.se:3311
 • MariaDB 10.1 – mariadb101.websupport.se:3312
 • PostgreSQL 9.0 a 10.0 – postqresql.websupport.se:5432
 • MySQL 8.0 – mysql80.websupport.se:3314 
 • MariaDB 10.3 – mariadb103.websupport.se:3313
Updated on 20. december 2021
Was this article helpful?

Related Articles