Alias/vidarebefordringar

Návod vhodný aj pre začiatočníkov

E-postalias

  • Du kan enkelt skapa en e-postadress som täcker flera befintliga adresser för en viss domän. T.ex kan team@dindomän.se vara ett alias för samtliga adresser som ligger under @dindomän.se

Vidarebefordran av e-post

  • Du kan även enkelt skapa en virtuell e-postadress som vidarebefordrar alla meddelanden till en annan adress. T.ex kan ”support@dindomän.se” vidarebefordra alla meddelanden till din privata e-postadress. Observera att dina svar kommer skickas från den slutgiltiga adressen, dvs den privata adressen i detta fallet.

Konfigurering

  1. Logga in på  Kontrollpanelen»
  2. I Tjänsteöversikten, klicka på E-post -> Domänlista.
  3. Klicka på Alias och vidarebefordringar i den vänstra menyn.
  4. Klicka på Lägg till alias/vidarebefordring i det högra hörnet och fyll i önskade uppgifter.

När du sedan har satt upp detta kan du inte testa vidarebefordringen genom att maila från en adress som är en del av kedjan. Så ett test behöver göras från någon annan adress.

Updated on 20. december 2021

Was this article helpful?

Related Articles