Alias/vidarebefordringar

Návod vhodný aj pre začiatočníkov

E-postalias

  • Till skillnad från en vidarebefordring så kan man även logga in med aliaset som användarnamn. Om du lägger till förnamn@domän.se som ett alias för förnamn.efternamn@domän.se exempelvis så kommer ni kunna logga in med både förnamn@domän.se och förnamn.efternamn@domän.se som användrnamn.

Vidarebefordran av e-post

  • Du kan även enkelt skapa en virtuell e-postadress som vidarebefordrar alla meddelanden till en annan adress. T.ex kan ”support@dindomän.se” vidarebefordra alla meddelanden till din privata e-postadress. Observera att dina svar kommer skickas från den slutgiltiga adressen, dvs den privata adressen i detta fallet.

Konfigurering

  1. Logga in på  Kontrollpanelen»
  2. I Tjänsteöversikten, klicka på E-post -> Översikt.
  3. Klicka på Alias eller Vidarebefordringar i den vänstra menyn.
  4. Klicka på Lägg till alias/vidarebefordring i det högra hörnet och fyll i önskade uppgifter.

När du sedan har satt upp detta kan du inte testa vidarebefordringen genom att maila från en adress som är en del av kedjan. Så ett test behöver göras från någon annan adress.

Updated on 5. december 2023

Was this article helpful?

Related Articles