Memoriserad e-postinkorg

Instruktioner lämpliga för nybörjare

Om du har noterat att du har börjat få mycket spam skickat till ditt e-postkonto finns det flera tillvägagångssätt för att åtgärda detta. Nedan finns det beskrivet hur du själv kan fixa de allra vanligaste problemen i de här fallen.


Kontrollera först att du inte har aktiverat Catch all-funktionen. Du kan göra detta genom att logga in på Webadmin-gränssnittet i avsnittet E-post / Catch all. Om det är aktivt löper du mycket större risk att råka ut för oerhörda mängder spam då alla mail som skickas till obefintliga brevlådor som asdf@dindomän.se eller fghba@dindomän.se når din adress.

Tyvärr är Catch all i detta fall mer skadlig än användbar och vi rekommenderar därför att stänga av den. Du bör märka direkt att spammeddelanden slutar att dyka upp.

2. En annan viktig sak är att skärpa SPF-regeln i DNS TXT-domänposter. Den mest strikta i dem är ”-”, så vi kommer att ändra två befintliga poster i de nämnda posterna i din domän:

    v=spf1 a mx include:spf.websupport.se ?all

    spf2.0/pra a mx include:_sid.m101.websupport.se ?all

Till:

    v=spf1 a mx include:spf.websupport.se -all

    spf2.0/pra a mx include:_sid.m101.websupport.se -all

Den här inställningen förhindrar att meddelanden skickas från postlådor som inte existerar på de e-postservrar som definierats i MX-posterna. Du kan redigera SPF-poster genom att logga in på Webadmin-gränssnittet, DNS / TXT-sektionen.

3. Om inget av ovanstående alternativ hjälpte dig att eliminera skräppost kan du ställa in filter igen i din domänhantering. Men med det här alternativet är det nödvändigt att välja ord som matchar och upprepas ofta i skräppostmeddelanden, t.ex. (meddelande som inte kan levereras tillbaka till avsändaren), och sedan radera dem baserat på dessa ord.

Updated on 22. september 2022
Was this article helpful?

Related Articles