1. Home
  2. Betalning och fakturering
  3. Inaktivera och radera tjänster

Inaktivera och radera tjänster

Instruktioner lämpliga för nybörjare

Har du bestämt dig för att inte fortsätta använda en specifik tjänst och vill istället inaktivera/radera? I denna guide kommer vi att beskriva hur du går tillväga.


Inaktivera tjänsten

1. Navigera till din tjänsteöversikt på startsidan. Klicka på tjänsten som du vill inaktivera.

2. Klicka på de tre punkterna uppe i det högra hörnet och välj Deaktivera. Du kommer då få möjlighet att Deaktivera eller Ta bort tjänsten permanent. Observera att all data tillhörande tjänsten försvinner efter 7 dagar om du deaktiverar. Du har således 7 dagar på dig att spara ner eventuell säkerhetskopia. Raderar du tjänsten försvinner allt per omgående och i det fallet finns ingen möjlighet att återställa

Du kommer inte faktureras för inaktiverade tjänster.

Aktivera/Radera tjänster

När du inaktiverat tjänsten kan du Återaktivera samt Ta bort permanent på samma plats som du tidigare inaktiverade den. Vid radering kommer du bli ombedd att bekräfta raderingen. Observera att det inte går att återställa.

Radering av tjänst är permanent. För att återaktivera tjänsten igen behöver du beställa den på nytt och börja om.

Updated on 22. november 2023
Was this article helpful?

Related Articles