1. Home
  2. Betalning och fakturering
  3. Är din faktura inte markerad som betald?

Är din faktura inte markerad som betald?

Har du betalat fakturan för 3-4 dagar sedan och kan fortfarande inte se att den står markerad som betald?

När du betalar via bankgiro så behandlas betalningen bara under arbetsdagar – så om du gjorde betalningen på en fredag ​​kanske betalningen inte kommer fram till måndag.

Kontrollera nedan punkter när du gör din betalning:

  1. Bankgironummer
  2. Summa
  3. OCR-nummer

Vårt system läser in betalningen mot din faktura baserat på OCR-nummer. Om du har glömt att definiera det, kontakta vår support.

Om fakturan har betalats för sent är det möjligt att den har tagits bort från systemet. Är du osäker på om du behöver betala fakturan eller har betala en faktura som tagits bort? Kontakta vår support.

Vi stöder inte postbetalning. Om du har betalat fakturan på detta sätt kan parkopplingen ta mer än 14 dagar, vilket kan inaktivera dina tjänster.

Kontrollerade du din betalning och såg att allt är korrekt men att vi ändå inte har läst in din betalning? Skicka då in en kvittens från din bank avseende din betalning till faktura@websupport.se så verifierar vi din betalning.

Updated on 12. mars 2024
Was this article helpful?

Related Articles