1. Home
 2. Webbhosting
 3. Innehållshantering
 4. Prestashop
 5. Anslutning av Prestashop till en annan databas
 1. Home
 2. Webbhosting
 3. Databas
 4. Anslutning av Prestashop till en annan databas

Anslutning av Prestashop till en annan databas


Om du behöver ändra databasen som är ansluten till Prestashop är ändringen enkel och tar några minuter. Följ stegen nedan.

För att ändra databasen behöver du en ny databas och FTP-åtkomst. Du kan göra en kopia av den aktuella databasen (även med typändring) enligt dessa instruktioner. Du kan få FTP-åtkomstdata här: FTP-inloggningsdata

1. Logga in på FTP.

 • Du kan använda en FTP-klient som FileZilla, Total Commander eller vårt webbgränssnitt webftp.websupport.se för att logga in.

2. Navigera till mappen där Prestashop är installerad.

 • Om du har Prestashop på domain.tld (t.ex. websupport.se) är detta en mapp som heter web. 
 • Om du har Prestashop på underdomänen blog.domain.tld (t.ex. blog.websupport.se) är detta undermappen och bloggmappen i den (websupport.se / sub / blog)

3. Öppna konfigurationsmappen och leta upp filen settings.inc.php och öppna den. Vi rekommenderar att du gör en säkerhetskopia av filen först.

4. Leta efter dessa kodrader:

define('_DB_NAME_', '4q7NJl8Zi44M');             -------> Infoga ett nytt databasnamn istället för "4q7NJl8Zi44M"
define('_DB_SERVER_', 'mariadb101.websupport.se:3312');    -------> Ange värdnamnet för databasen, listan nedan i instruktionerna
define('_DB_USER_', '4q7NJl8Zi44M');             -------> Infoga en ny databasanvändare istället för "4q7NJl8Zi44M"
define('_DB_PASSWD_', 'i5q9tzSm8aUT');             -------> Ange ett nytt lösenord istället för "i5q9tzSm8aUT"

Lista värdnamn (DB_host) för varje databastyp

 • MySQL 5.7 – mysql57.websupport.se:3311
 • MariaDB 10.1 – mariadb101.websupport.se:3312
 • PostgreSQL 9.0 a 10.0 – postqresql.websupport.se:5432
 • MySQL 8.0 – mysql80.websupport.se:3314 
 • MariaDB 10.3 – mariadb103.websupport.se:3313
Updated on 16. december 2021
Was this article helpful?

Related Articles