1. Home
  2. E-post
  3. E-postklienter
  4. Justera e-postinställningar efter migrering
  5. Ändra inställningar i MAC Mail efter migrering
  1. Home
  2. E-post
  3. Ändra inställningar i MAC Mail efter migrering

Ändra inställningar i MAC Mail efter migrering

  • I denna guide visar vi hur du ändrar dina inställningar i MAC Mail efter migrering till vår nya plattform.
  1. Börja med att starta mailprogrammet och klicka sedan på Mail längst upp till vänster och därefter på inställningar.

2. Välj sedan ditt e-postkonto i listan och gå till Severinställningar och ändra sedan inställningarna enligt nedan och klicka därefter på spara. Börja med att bara ändra värdnamnen utan att ändra portar eller SSL/TLS. Om du får något ett felmeddelande kan du testa ändra portar till de listade nedan.

Inkommande värdnamn: imap.websupport.se
Port: 143 eller 993 Använd TLS/SSL: Ja

Utgående värdnamn: smtp.websupport.se
Port: 587 eller 465 Använd TLS/SSL: Ja

Om det är så att du använder dig av POP3 så skall pop3.websupport.se användas som värdnamn istället för imap.websupport.se. Då med port 110 eller 995.

Därefter så skall inställningarna vara uppdaterade

Updated on 6. december 2022

Was this article helpful?

Related Articles