1. Home
  2. Webbhosting
  3. FTP
  4. Skapa subdomäner

Skapa subdomäner

Instruktioner lämpliga för nybörjare

Kortfattat kan man beskriva en subdomän som en domän som är en del av en huvuddomän. Tillägg av subdomäner kan enbart göras av domänägaren . I tex blogg.websupport.se är blogg själva subdomänen som är påkopplad huvuddomänen websupport.se.

I vår miljö får varje enskild subdomän en egen mapp i huvuddomänens katalog.


  1. För att skapa en subdomän navigerar du till domänen i fråga i din tjänsteöversikt.
  2. Gå till Webb > Tjänster
  3. Klicka på Skapa ny tjänst uppe i det högra hörnet.
  4. Välj ”Visa webbinnehåll”, fyll i önskade inställningar och välj Spara.
  5. Du har nu din nyskapade subdomän i listan över dina webbplatser och kan börja jobba med den.
Updated on 22. december 2021
Was this article helpful?

Related Articles