1. Home
 2. Webbhosting
 3. Avancerade FTP-kontoinställningar
 1. Home
 2. FTP
 3. Avancerade FTP-kontoinställningar

Avancerade FTP-kontoinställningar

För erfarna användare

WebAdmin-gränssnittet erbjuder flera avancerade FTP-inställningar som du kan konfigurera för större säkerhet eller attackskydd. Dessa inkluderar t.ex. Geo- och IP-skydd.


Geoskydd

Geoskydd tillåter inloggning på FTP endast från definierade länder, resp. IP-adresser. Som standard är det möjligt att ansluta från Sverige. Innan du reser utomlands rekommenderar vi därför att du kontrollerar om landet är vitlistade, annars är det inte möjligt att ansluta via FTP. Vitlistan kan redigeras när som helst via WebAdmin, även från utlandet.

 1. Logga in på Kontrollpanelen»
 2. I avsnittet i tjänster, hitta din domän och klicka på den, sedan avsnittet FTP-konton till vänster
 3. I det här avsnittet kan du för varje FTP-konto se status för GEO-kontrollen genom att flytta musen över GEO så kommer du också att se de aktuella inställda länderna.
 4. Om du vill ändra de tillåtna länderna klickar du på Inloggningsinfromation och sedan på Ändra inställningar
 5. Se Avancerade inställningar för GEO-kontrollinställningar
 6. Klicka på landsfältet för att lägga till behörighet, och ett kryss bredvid landets namn blockerar åtkomst
 7. När du är klar med redigeringen, se till att klicka på Spara.


 IP-skydd

Efter att ha aktiverat denna funktion kontrolleras IP-adressen från vilken begäran kom från när du ansluter till detta FTP-konto. Om IP-adressen inte är listad nekas åtkomst. Användning är lämplig om du vill begränsa åtkomsten till FTP-kontot till en specifik enhet eller enheter med en statisk IP-adress. Systemet låter dig också ange aktuell IP-adress.

FTP / SFTP-inloggning aktiverad

Du kan helt inaktivera FTP-inloggning för varje konto, eller så kan du till exempel tvinga en krypterad anslutning endast via SSH eller FTP.

Updated on 16. december 2021
Was this article helpful?

Related Articles