SFTP

Du kan använda en SFTP-klient för att ansluta med det säkra SSH-protokollet, t.ex. WinSCP.


Anslutning med WinSCP-program

  • I värdfältet anger du serveradressen – som standard dindomän.se eller den IP-adress som anges för ditt FTP-konto
  • Lämna portnumret som 22
  • Ange ditt inloggningsnamn i fältet Användarnamn. Du kan ställa in det i administrationsgränssnittet
  • Fyll i ditt lösenord
  • Lämna standardtypen SFTP i rullgardinsmenyn Transmission Protocol
  • Klicka på Logga in för att slutföra anslutningen.
  • Efter inloggning, gå till toppmenyn Session och spara den aktuella anslutningen genom att klicka på Spara arbetsyta – du behöver inte ange data igen nästa gång du startar programmet. Du kan komma åt sparade anslutningar från den ursprungliga dialogrutan: Session > Arbetsytor
  • För att koppla från servern, gå till den översta anslutningsmenyn och välj Koppla från

Updated on 16. december 2021
Was this article helpful?

Related Articles