Skicka e-post med PHP

PHP använder funktionen mail() för att skicka data som erhållits från formulär. Använd alltid endast den befintliga e-postadressen för As när du definierar data i e-postrubriken. Våra e-postservrar är inställda för att inte skicka ett meddelande med en fiktiv e-postadress (t.ex. noreply@dindomän.com) eller med en adress som skapats på en utländsk server (t.ex. Gmail).

Antispam-skydd införs också, där From inte kan infogas dynamiskt och endast befintlig e-post kan finnas i våra tjänster eller vitlistas.

Updated on 20. december 2021
Was this article helpful?

Related Articles