Serverloggar

Instruktioner rekommenderade för medelvana användare

Serverloggar registrerar dina tjänsters aktivitet på våra servrar. Det finns flera typer av serverloggar. I vårt basutbud har du åtkomst till accessloggar och felloggar.


 Acesslog

Acessloggen registrar åtkomst till din webbplats. Här får du information om antal besökare, besökstid, besökares IP-adress etc.

Felloggar

Listar eventuella fel som uppstått under körningen av dina applikationer/webbplatser och ger så detaljerad information som möjligt om dessa. Genom att kunna tyda felloggar kommer du enklare kunna lokalisera och identifiera problem på din webbplats och därigenom snabbare åtgärda.


Process för att hämta serverloggar

  1. Logga in på Kontrollpanelen»
  2. I Tjänsteöversikten, välj domänen/webbplatsen du behöver loggar för.
  3. Klicka på Webb i den vänstra listan och välj Serverloggar

Loggarna sorteras i kronologisk ordning där de 100 senaste av varje typ listas. Du kommer även åt dina loggar genom att FTP-ansluta till din serveryta -> Logs.

Updated on 20. december 2021
Was this article helpful?

Related Articles