Problem med att uppdatera plugins

För erfarna användare

I vissa senare versioner av WordPress finns en konflikt med cachemodulen – Xcache, som ofta slutar med att uppdateringen misslyckas. genom att inte radera modulen korrekt.


Om du får problem när du uppdaterar eller tar bort ett tillägg kan du lösa det genom att lägga till följande rad i början av .htaccess-filen (om du inte har filen på hosting kan du skapa den på FTP):


php_flag xcache.cacher Off

Därefter bör uppdateringen gå utan de minsta problemen, annars är du välkommen att kontakta oss.

Updated on 20. december 2021
Was this article helpful?

Related Articles