Öka max_input_vars

Stöter du på problem i att sidan når maximalt antal inmatningsvariabler (max_input_vars)? Hos oss är det maximala värdet satt till 1000 som standard. Det kan du dock öka på via kontrollpanelen.


Öka max_input_vars i din kontrollpanel.

  1. Logga in på Kontrollpanelen.
  2. I din tjänsteöversikt, välj domänen i fråga.
  3. Välj Web i den vänstra menyn och klicka sedan på de tre punkterna bredvid webbplatsen som du vill administrera och välj PHP-inställningar.
  4. Väl här scrollar du ner till max_input_vars och ändrar värdet.

Du kan även ändra detta via din .htaccess fil enligt följande.

  • 1. Anslut till din serverstruktur via FTP. Navigera till katalogen avseende webbplatsen du vill öka värdet på.
  • 2. Öppna .htaccess och lägg tillphp_value max_input_vars 2000″.
  • 3. Spara ändringarna för att genomföra höjningen.
Updated on 21. december 2021

Was this article helpful?

Related Articles