1. Home
  2. Anpassad webbplats
  3. Avancerade inställningar
  4. Installera ett SSL-certifikat på din webbplats
  1. Home
  2. Anpassad webbplats
  3. Installera ett SSL-certifikat på din webbplats

Installera ett SSL-certifikat på din webbplats

SSL-certifikatet, som beställs i Websupport, installeras automatiskt på webbplatsen och vi tillhandahåller också omdirigering till HTTPS.

Om du har ditt eget certifikat eller vill installera Let’s Encrypt SSL är proceduren enligt följande:

  1. Logga in på Webadmin
  2. I avsnittet Tjänster klickar du på tjänsten Anpassad webbplats.
  3. Till vänster finns avsnittet SSL-certifikat.
  4. Blå Lägg till / skapa nytt certifikatknapp längst upp till höger.

5. Välj om det är ditt eget certifikat (köpt från ett annat företag) eller Let’s Encrypt.

6. Om du lägger till Let’s Encrypt, lägg bara till domännamnet, bekräfta ditt val och klicka på Generate Certificate.

Adressen *.domän.se läggs till automatiskt. Det är en universell post för alla underdomäner som www.domän.se. Villkoret för att skapa Wildcard-SSL för den här adressen är att domänen måste våra namnservrar. Om du ser en röd x bredvid den här adressen, raderar du den bara och skriver specifika underdomäner manuellt.


Updated on 20. december 2021
Was this article helpful?