.htaccess

Instruktioner lämpliga för nybörjare

.htaccess är en textfil avsedd för att ändra vissa egenskaper på Apache-servern – på de flesta virtuella eller dedikerade servrar, liksom på klassisk delad hosting.


Filen placeras i en specifik webbkatalog och gör det möjligt för utvecklaren att ändra funktioner som i normala fall inte är tillgängliga utan att ha direkt tillgång till servern. Det är väldigt enkelt att skapa och redigera filen i de flesta textredigerare, vi brukar rekommendera Notepad++. Punkten i början av filen är viktig och du skapar bara en textfil med namnet .htaccess (utan .txt-tillägget). Om din valda textredigerare har valet att spara filen utan filändelse så gör du detta. 

Att placera .htaccess-filen i roten (huvudkatalogen) kommer att påverka hela utrymme. Om du placerar filen i en utvald underkatalog så påverkar den endast den valda underkatalogen och dess underkataloger (t.ex. / web eller / sub)

.htaccess-filen ger exempelvis möjlighet till:

  • Skapa 301 omdirigeringar
  • Felsökning när sida ej fungerar som tänkt
  • Begränsa åtkomst till sida
  • Lösenordsskydd

Läs mer om .htaccess här.

Updated on 20. december 2021
Was this article helpful?

Related Articles