CRON-jobb

Návod pre mierne pokročilých

Cron är ett program som körs på våra servrar som du kan ställa in vad och när du ska köras. Du kan använda det till exempel när du uppdaterar databasen, gör regelbundna säkerhetskopior, nedladdning av information från Internet etc.


CRON-jobb är mycket användbara för att automatisera repetitiva uppgifter. Med deras hjälp kan du till exempel köra ett skript en gång i veckan för att ta bort tillfälliga filer för att undvika att fylla i utrymme. Vissa program, som Drupal, kräver till och med att CRON-uppgifter skapas för att fungera korrekt. Således används Cron för att köra skriptet igen vid en viss tidpunkt. Det är möjligt att ställa in flera typer av crons på våra servrar, som kommer att köras. Du kan konfigurera Cron via vårt Webadmin-gränssnitt

Installation

  1. Logga in på https://admin.websupport.se
  2. Välj den domän för vilken du vill ställa in Cron i avsnittet Tjänster
  3. I menyn till vänster klickar du på Cron-jobb, sedan uppe till höger är den blå knappen Skapa en ny CRON-uppgift


Beskrivning av parametrar (WGET) för Cron

1. Cron-typ

Du kan köra Cron-jobb antingen som ett php-skript, som finns direkt på din värd eller som vilken webbadress som helst.

  • Vid http-rad anger vi t.ex. https://domän.se/scripts/cron.php?variabel=varde
  • i fallet med ett php-skript, går vi in ​​med en relativ sökväg till domänen (web / scipts / cron.php), en mer detaljerad beskrivning i andra delen av handboken

2. Upprepa

Cron innehåller specifik syntax för att skapa tiden när den ska köras. Den anges i standard crontab Unix-format [minuter] [timmar] [dag i månaden] [månad] [veckodag]. Använd följande sida för att enkelt skapa önskad starttid: https://www.openjs.com/scripts/jslibrary/demos/crontab.php

Demonstrationer av tid i avancerade inställningar

varje minut
* * * * *

var 5: e minut
/ 5 * * * *
varje timme, i den 30: e minuten
30 * * * *

varje dag vid midnatt
0 0 * * *

på söndag kl 12:00
0 12 * * 0 eller
0 12 * * 7

på vardagar klockan 12:00 utom helger
0 12 * * 1,2,3,4,5

Tillåtna värden för tiden

  • Minuter: 0-59
  • Timmar: 0-23
  • Månadens dag: 1-31
  • Månad: 1-12
  • Veckodag: 0-7 (0 och 7 är söndagar)

3. Skriptsökväg eller http-länk

Ange webbadressen som du vill göra en vanlig fråga med CRON. Ange adressen i ett formulär som liknar t.ex. https://domän.se/scripts/cron.php?key=value

4. Skicka resultat via e-post?

Du kan informeras via e-post om cron kommer att köras. I det här fallet är det nödvändigt att alltid välja alternativet att skicka utdata till e-post. Alternativt kan du bara skicka ett e-postmeddelande om cron har någon utdata.

5. Kommentar

Det tjänar för dina behov, till exempel för bättre differentiering av CRON-uppgifter. Obs visas bara i detta administrationsgränssnitt.

6. Aktiv uppgift

Den här kryssrutan aktiverar eller inaktiverar CRON-uppgiften.

Beskrivning av parametrar (PHP) CRON

Upprepningsinställningarna och tillåtna värden är desamma. Till skillnad från WGET cron anges också skriptparametrar. Maximalt fyra parametrar kan anges.

Modellsituation, exempel på URL: https: //www.domain.tld/index.php? Option = com_unpaidreminder & tmpl = component & s = XxNBsQrfSr

Updated on 20. december 2021
Was this article helpful?

Related Articles