1. Home
 2. Webbhosting
 3. Innehållshantering
 4. WordPress
 5. Automatisk installation av WordPress

Automatisk installation av WordPress

Instruktioner lämpliga för nybörjare

WordPress är den CMS (Content management system) som används mest på internet idag för att skapa webbplats, bloggar eller e-butiker. De huvudsakliga anledningarna till att det är så populärt är för att det dels är kostnadsfritt men främst för att det är väldigt enkelt och användarvänligt.

WordPress är relativt enkelt att installera manuellt men det är ännu enklare att installera med hjälp av vår OneClick Installer. I denna guiden redogör vi för hur du enkelt genomför din WP-installation.

Installera din WordPress

 • Logga in på Kontrollpanelen»
 • I tjänsteöversikten, klicka in dig på den domän du vill installera WordPress på.
 • Navigera till OneClick Installer som du har i den vänstra menyspalten.

Vilken ska jag välja?

 • Där ser du de CMS-applikationer som du kan installera. Klicka på Installera för den applikationen du vill installera. Du kan läsa vad som skiljer dessa installationer åt nedan.
 • När du klickat på Installera behöver du fylla i din konfiguration som krävs för en fungerande WP-installation. Samtliga uppgifter hittar du under respektive sektion i din kontrollpanel.

 • Adress är den URL/domän du vill använda för din webbplats/applikation
 • Hemsidetitel visas i din webbläsares titelutrymme och är viktig för din SEO
 • Admin E-post är den adress som kommer användas vid lösenordsbyten och andra viktiga utskick (nya versioner att uppdatera etc)
 • Användarnamn är det användarnamn som du kommer logga in med för att administrera din wordpress.
 • Administratörslösenord är det tillhörande lösenordet till ovan användare dvs det lösenord du använder för att logga in på din administration.
 • Hemsidespråk är språket som din installation kommer vara installerad på. Detta kan ändras i efterhand.

När du har fyllt i samtliga uppgifter klickar du på Slutför konfiguration. Efter att installationen är genomförd hittar du den på den adressen du angav. Du kan även FTP-ansluta in till din serverplats för att lokalisera filerna som installerats.

Du kan nå din WordPress-installation genom att skriva domänen i webbläsaren. Logga in på WordPress-administrationen på dindomän.tld / wp-admin, t.ex. om du har domänen example.com kan du hitta WordPress-administrationen på example.com/wp-admin.

Updated on 16. december 2021
Was this article helpful?

Related Articles