1. Home
 2. Webbhosting
 3. Innehållshantering
 4. WordPress
 5. Ansluta WordPress till en annan databas
 1. Home
 2. Webbhosting
 3. Databas
 4. Ansluta WordPress till en annan databas

Ansluta WordPress till en annan databas

Om du behöver ändra databasen som är ansluten till WordPress är ändringen enkel och tar några minuter. Följ stegen nedan.

För att ändra databasen behöver du en ny databas och FTP-åtkomst. Du kan få FTP-åtkomstdata här: FTP-inloggningsdata

1. Logga in på FTP.

 • Du kan använda en FTP-klient som FileZilla, Total Commander eller vårt webbgränssnitt webftp.websupport.se för att logga in.

2. Navigera till mappen där WordPress är installerad.

 • Om du har WordPress på domain.tld (t.ex. websupport.se) är detta en mapp som heter web. 
 • Om du har WordPress på underdomänen blog.domain.tld (t.ex. blog.websupport.se) är detta undermappen och bloggmappen i den (websupport.se / sub / blog)

3. Leta reda på filen wp-config.php och öppna den. Vi rekommenderar att du gör en kopia av filen som en säkerhetsåtgärd.

4. Leta efter dessa kodrader:

// ** MySQL settings ** //
/** The name of the database for WordPress */
define( 'DB_NAME', 'cs6fs1zkb2' );  ------------------> infoga det nya databasnamnet istället för "cs6fs1zkb2"

/** MySQL database username */
define( 'DB_USER', 'cs6fs1zkb2' );  ------------------> infoga en ny databasanvändare istället för "cs6fs1zkb2"

/** MySQL database password */
define( 'DB_PASSWORD', '84r6rv5o' ); ------------------> istället för "84r6rv5o" anger du lösenordet i databasen

/** MySQL hostname */
define( 'DB_HOST', 'mariadb101.websupport.se:3312' ); ------------------> ange värdnamn för din databas här

Lista värdnamn (DB_host) för varje databastyp

 • MySQL 5.7 – mysql57.websupport.se:3311
 • MariaDB 10.1 – mariadb101.websupport.se:3312
 • PostgreSQL 9.0 a 10.0 – postqresql.websupport.se:5432
 • MySQL 8.0 – mysql80.websupport.se:3314 
 • MariaDB 10.3 – mariadb103.websupport.se:3313
Updated on 20. december 2021
Was this article helpful?

Related Articles