Webbkonsol – Shell

För avancerade användare

Om du är intresserad av att använda ett lite mer avancerat alternativ för att hantera din webbplats rekommenderar vi att du använder webbkonsolen. Det är en nästan komplett ersättning för en standard Linux-terminal och är därför lämplig för många vanliga uppgifter.


  1. Logga in på Kontrollpanelen »
  2. I avsnittet Tjänster, hitta den domän som du vill aktivera Shell-konsolen för och klicka på den.
  3. Klicka sedan på Web från den vänstra menyn och sedan på Shell.

Alla filer och ändringar görs i din hemmapp och under webbplatser bevaras för framtida inloggningar (inklusive kommandohistorik och andra inställningar). Filer som du lagrar utanför hemmappen kommer dock inte att sparas, utan de raderas när konsolen är avaktiverad.

TIP:

Om du loggar in via SSH, utöver webbgränssnittet, har du möjlighet att autentisera med hjälp av nycklar.

Standardversionen av konsolen är enbart aktiv i 1 timme, vilket vanligtvis räcker för korta engångsuppgifter som att ta bort en mapp eller ladda ner ett innehållshanteringssystem.

För mer avancerade uppgifter, exempelvis Cronjobb, kan du använda den betalda versionen. I den ingår:

  • Möjlighet att använda 512 MB RAM, jämfört med 256 MB med gratisversionen.
  • Ingen automatisk avaktivering efter 1 timme.
  • Oftare uppdaterad och möjlighet att lägga till paket.

För tips om olika användningsområden för konsolen, se:

Updated on 21. december 2021
Was this article helpful?

Related Articles