1. Home
  2. Webbhosting
  3. Windows
  4. Skicka epost via klassisk asp

Skicka epost via klassisk asp

För att skicka e-post med ASP.NET kan du kika i denna guide, där vi visar hur du kan göra det.

Vill du istället använda dig av klassisk ASP kan du skicka e-post genom CDOSYS (Vi har ej stöd för Jmail). Exemplet nedan visar hur du skickar ett meddelande genom Websupports e-postservrar.

<% Set msg = CreateObject("CDO.Message") 
msg.Subject = "This is the subject" 
msg.From = "from@example.com" 
msg.To = "to@example.se" 
msg.TextBody = "This is the message." 
Const CDOSchema = "http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/" 
With msg.Configuration.Fields 
.Item(CDOSchema & "sendusing") = 2 
.Item(CDOSchema & "smtpserver") = "smtp.websupport.se" 
.Item(CDOSchema & "smtpserverport") = 587 
.Item(CDOSchema & "smtpauthenticate") = 1 
.Item(CDOSchema & "sendusername") = "from@example.com" 
.Item(CDOSchema & "sendpassword") = "Mail account password" 
.Update 
End With 
msg.Send 
set msg = nothing 
%>
Updated on 25. mars 2024

Was this article helpful?

Related Articles