1. Home
  2. Redigera konfigurationsfilen i WordPress

Redigera konfigurationsfilen i WordPress

Om du får ett felmeddelande på din webbplats, Fel vid anslutning till databasen eller ett annat liknande databasfel, kommer du förmodligen att ha en felaktigt inställd konfigurationsfil (wp-config.php), som ansluter din webbplats till databasen. Filen behöver då modifieras för att använda rätt databasanslutningsparametrar.


Om du redan har WordPress installerat på din webbhotell behöver du logga in på FTP.

  1. När du har loggat in på FTP öppnar du WEB-rotkatalogen (om du har wordpress installerat på huvuddomänen) eller SUB-katalogen (om du har installerat wordpress på underdomänen).
  2. Här hittar du och öppnar en fil som heter wp-config.php
  3. Här kontrollerar du bara om du har rätt inställda värden för databasen, i enlighet med den befintliga databas du redan har skapat, och vid behov kan du ändra dem. Endast fyra fält behöver ändras, nämligen värd, namn, användare och lösenord för databasen.

Updated on 16. december 2021
Was this article helpful?